Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Propagačné materiály k SODB 2021

Podľa Zákona č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Veľké Leváre informuje obyvateľov obce o zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

SODB DB leták bez tlačových dát

SODB plagát A4


Vzor sčítacieho formulára:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara


Dokumenty:

- Zákon 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domova bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania
/ Opatrenie 403/2019 Z. z. (pdf 614,7 kB)

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
/ Opatrenie 435/2019 Z. z. (pdf 160,3 kB)

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 440/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
/ Opatrenie 440/2019 Z. z. (pdf 176,6 kB)

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 441/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
/ Opatrenie 441/2019 Z. z. (pdf 153 kB)

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajovo témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
/ Opatrenie 44/2020 Z. z. (pdf 1,3 MB)

- Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Metodický pokyn ŠÚ SR č. 10900-0018/2020 (pdf 96,6 kB)

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 100/2020 Z. z., o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
/ Opatrenie 100/2020 Z. z. (pdf 79,4 kB)


sodb%201.png    maxresdefault.jpg