Nové záchytné koterce pre psov

21.03.2019

Nové záchytné koterce pre psov

Obecná polícia priebežne realizuje odchyt túlavých psov. Častokrát sa stalo, že bolo odchytených viacero psov, ktoré bolo potrebné umiestniť do záchytného koterca, ktorý bol umiestnený v areáli obecnej polície, teda v zastavanej zóne obce. Obyvatelia susedných nehnuteľností boli mnoho ráz vyrušovaní štekotom a zavýjaním odchytených psov. Pri väčšom počte psov kapacita záchytného koterca nepostačovala. 

Od dnešného dňa obec disponuje dvoma novými záchytnými kotercami. Tie už nie sú umiestnené v zastavanej zóne, takže obyvatelia nebudú rušení hlasovými prejavmi odchytených psíkov.