Rekonštrukcia strechy na škole sa už začala

26.03.2019

Rekonštrukcia strechy na škole sa už začala V rozpočte na rok 2019 vyčlenila obec 50 000 EUR na rekonštrukciu strechy, maľovanie stien a výmenu vstupných dverí na budove ZŠsMŠ. V týchto dňoch je rekonštrukcia strechy (hydroizolácia) nad kotolňou, jedálňou, šatňami a chodbami telocvične v plnom prúde. Po skončení rekonštrukcie bude zrealizovaná hydroizolácia na celej budove a v nasledujúcich rokoch sa budeme môcť venovať výmene okien, rekonštrukcii toaliet, budovaniu detského ihriska a športoviska a pevne verím aj zatepleniu.