Novinky: stránka 3Výlet na Sandberg a Devín

03.06.2020
Obec Veľké Leváre a Komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva občanov na výlet na Sandberg a Devín, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. júna 2020. Stretneme sa na železničnej stanici ráno o 08.45 hod.. Výlet sa uskutoční len za priaznivého počasia. …
viac

Obec Veľké Leváre hľadá opatrovateľku/ opatrovateľa do domácnosti

02.06.2020
Obec Veľké Leváre informuje verejnosť o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade Veľké Leváre na pozíciu opatrovateľka/opatrovateľ do domácnosti.
viac

Prihlasovanie detí do Školského klubu detí

02.06.2020
Milí rodičia, prihlasovanie detí do školského klubu pre školský rok 2020/2021 prebieha v termíne od 01.06. do 12.06.2020 formou doručenia vyplnenej žiadosti o prijatie do ŠKD a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením obálky do …
viac

Čiastkové zmeny v cestovnom poriadku

29.05.2020
Regionálny dopravca informuje občanov, že odo dňa 31.5.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov.
viac

MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)

29.05.2020
MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (Bratislavský kraj)
viac

Informácie k znovuotvoreniu materskej školy

28.05.2020
Materská škola sa otvorí v pondelok 1.6.2020. Mení sa doba prevádzky na 07.00 - 16.00 hod. Doba príchodu do MŠ sa mení na 07-00 - 08.15 hod.. Prosíme rodičov o zhovievavosť pri čakaní na vykonanie ranného filtra a treba rátať s časovou rezervou.
viac

Veľké Leváre vybudujú zariadenie pre seniorov a denný stacionár

27.05.2020
Niekoľkomesačná práca veľkolevárskej samosprávy priniesla svoje ovocie. Po viac ako rok trvajúcom hodnotiacom procese získala obec nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zariadenie pre …
viac

Umiestnenie detí do materskej školy

26.05.2020
Po dohode so zriaďovateľom a po prieskume záujmu o umiestnenie detí  v predškolskom zariadení sa  MŠ Veľké Leváre otvára od 01.06.2020.
viac

Tour de Boriny a Pasínky - cyklovýlet

25.05.2020
Obec Veľké Leváre a komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva občanov na cyklovýlet Tour de Boriny a Pasínky, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. mája 2020. Stretneme sa o 08.00 hod. pred kultúrnym domom. Výlet sa uskutoční za priaznivého počasia. …
viac

Prihlasovanie detí do ŠKD

22.05.2020
Vsúvislosti s otváraním škôl od 1. júna 2020 plánuje základná škola aj otvorenie ŠKD pre deti, ktoré ju v tomto šk. roku navštevovali.
viac