Vyhlásené verejné obstarávania

23.11.2020 - AKTUALIZÁCIA 1
ZÁKAZKA - „Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre“

Výzva - „Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre“
Výzva - AKTUALIZÁCIA 1 - "Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre"  
Príloha č.1 - Výkaz výmer

___________________________________________________

10.11.2020
ZÁKAZKA - "Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie služieb distribúcie elektriny, prístupu do DS a ostatných služieb pre obec Veľké Leváre"

Výzva - "Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, zabezpečenie služieb distribúcie elektriny, prístupu do DS a ostatných služieb pre obec Veľké Leváre"
Príloha č.1 - Ponukový list
Príloha č.2 - Zoznam odberných miest

___________________________________________________

9.11.2020
ZÁKAZKA - „Vývoz, zneškodnenie a zhodnotenie odpadov zo Zberného dvora Veľké Leváre v roku 2021“

Výzva - „Vývoz, zneškodnenie a zhodnotenie odpadov zo zberného dvora Veľké Leváre v roku 2021“
Príloha č.1 - Špecifikácia - objemný odpad - 20 03 07
Príloha č.2 - Špecifikácia - stavebnýodpad - 20 03 08
Príloha č.3 - Špecifikácia - drevo - 20 01 38 a biologicky rozožiteľný odpad - 20 02 01

___________________________________________________

9.11.2020
ZÁKAZKA - „Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre“

Výzva -  „Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre“
Príloha č.1 - Štúdia
Príloha č.2 - Výkaz výmer 

___________________________________________________

ZÁKAZKA - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa
Výzva - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa
Príloha č.1 - Výkaz výmer

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa

___________________________________________________

ZÁKAZKA - DETSKÉ IHRISKO VEĽKÉ LEVÁRE
Výzva - "Detské ihrisko Veľké Leváre"
Príloha č.1 - Kritériá
Príloha č.2 - Technická špecifikácia
Príloha č.3 - Rozpočet

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA - Detské ihrisko Veľké Leváre