Hlásenie obecného rozhlasu

10.07.2020

Oznamujeme čitateľom a návštevníkom Miestnej knižnice vo Veľkých Levároch, že knižnica bude budúci týždeň v pondelok 13. júla zatvorená. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. oznamuje občanom, že v obci vykonávajú odpočty vodomerov.  Upozorňujú občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma,  aby stav svojich vodomerov vystavili  na viditeľné miesto.  

Občianske združenie Čisté srdce a Centrum záujmových aktivít pozýva deti a mládež na letné aktivity do areálu Centra:
Pondelok od 9.00 do 12 hod. Prípravníček pre predškolákov
Utorok od 15.30 do 17.30 hod. Stretnutia pod altánom pre tínedžerov (II. stupeň ZŠ a starší) - hudba, spoločenské a športové hry
Streda od 14.00 do 15.30 hod. Stretnutia pod altánom pre mladšie deti (I. stupeň ZŠ) - tvorivé dielne, spoločenské hry
 Štvrtok  od 15.30 do 17.30 hod. Stretnutia pod altánom pre tínedžerov (II. stupeň ZŠ a starší) -  spoločenské a športové hry

Piatok od 14.00 do 15.30 hod. Stretnutia pod altánom pre mladšie deti (I. stupeň ZŠ) - spoločenské a športové hry

Aktivity budú najmä vonku a za dodržania hygienických opatrení vzhľadom na COVID-19. Každé dieťa musí mať vlastnú podpísanú fľašu s nápojom a vlastné rúško. 

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk.

Kto stratil kľúč s plyšovým príveskom , nech sa prihlási na obecnom úrade.