Hlásenie obecného rozhlasu

24.11.2021

Oznamujeme občanom, že v piatok 26. novembra bude vývoz skla.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje súťaž o najkrajší adventný veniec. Podmienky: zaslať 3 fotografie s postupom výroby adventného venca v termíne od 24. novembra do 5. decembra na emailovú adresu kulturnydom@levare.sk. Hlasovať sa bude na facebooku od 6. do 12. decembra. Súťaž bude vyhodnotená a víťaza čaká hodnotná cena.

Kto má záujem o kalendár na rok 2022 s fotografiami obce, môže si ho zakúpiť  za 3,50€ v kultúrnom dome. 

Smútiaca rodina Lukáčková a Stolárová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulého Antona Lukáčka.