Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou

19.05.2021

Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou

Bratislavský samosprávny kraj ponúka možnosť očkovania mobilnou očkovacou jednotkou. Žiadosť o očkovanie môžu podať ľudia, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu dostaviť osobne do niektorého z očkovacích centier Bratislavského kraja. Formulár je potrebné vyplniť na stránke Bratislavského kraja - https://bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou/. Očkovanie mobilnou jednotkou dostanete potvrdené telefonicky, SMS správou alebo e-mailom.

Kto môže požiadať o očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou? 

  • imobilný alebo ťažko mobilný obyvateľ Bratislavského kraja,
  • ľudia, ktorí sa nevedia sami dopraviť do očkovacieho centra,
  • pacienti so závažnou diagnózou, u ktorej je zvýšené riziko prenosu infekcie cestou do očkovacieho centra.

Komu NIE JE tento formulár určený:

Všetkým ostatným, ktorí sa vedia bez väčších komplikácií dostaviť do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja. Vďaka tomu bude môcť mobilná očkovacia jednotka prísť tam, kde to ľudia naozaj potrebujú.


Obec Veľké Leváre má snahu pomôcť seniorom a zdravotne ťažko postihnutým osobám s očkovaním. Seniori a zdravotne ťažko postihnutí, ktorí majú záujem sa registrovať na očkovanie a nevedia sa prihlásiť, môžu požiadať povereného pracovníka obecného úradu o pomoc na tel. čísle 034/20 23 104.