Zberný dvor

Otváracie hodiny zberného dvora odpadov:

utorok:  14.00 - 18.00
štvrtok:  14.00 - 18.00
sobota:  09.00 - 16.00